Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, hvilket er et kvalitetsstempel og garanti for, at terapeuten har tilstrækkelig uddannelse og erfaring. Alle medlemmer har som minimum en fireårig psykoterapeutuddannelse bag sig og lever op til en række kriterier om grunduddannelse og erhvervserfaring. Du kan se mere på foreningens hjemmeside.

Psykoterapi m. Krop & Stemme i fokus

Gennem livet har vi, for at undgå at mærke smerte, skabt forskellige adfærdsmønstre. Disse mønstre har på et tidspunkt, måske ubevidst, givet mening og der var en rigtig god grund til, at vi skabte netop dem.

Da vore nære relationer var livsnødvendige for os i vores opvækst, har vi sorteret i de følelser, der kunne skabe uro  og mulige konflikter. Det betyder dog ikke, at disse følelser er væk, de er blot gemt væk og for at få et helt liv, er det nødvendigt at finde dem frem igen og finde fred med dem.

Når vi gemmer følelser væk eller holder dem tilbage, skaber det forstyrrelser både i psyke og krop. Disse forstyrrelser koster stor energi  at opretholde, energi du sikkert nu, gerne vil bruge på noget andet…

Jeg vil gerne hjælpe dig med at at gendanne kontakten til dig selv, din krop, din stemme og dine følelser.

I terapien lytter vi til kroppens informationer og får via den og stemmen kontakt med det, vi ikke har lyst til at mærke. Vi undersøger sammen, hvad kroppen fortæller om de underliggende årsager til problemet.

De redskaber vi kan gøre brug af er; samtale med fokus på kroppens signaler, se på og mærke kroppens bevægelser, lytte til og undersøge stemmens budskaber, lade kreativiteten komme til udtryk via farver på papir og evt lade et musik understøtte og guide processen. Hvad vi bruger i din session er helt op til dig og hvordan processen folder sig ud.

Varighed: En session varer ca. 1 time. Forløbet aftales individuelt.

Pris: 750 kr/ time

VOCIA®

VOCIA® er den retning indenfor Life Energy Process, som jeg er specialiceret i. I denne form arbejder vi med den personlig lyds ressonans med kroppen og med omgivelserne:

“Stemmen er en af de mest fundamentale udtryk, og den afspejler straks vores følelser og sindstemning. Vocia bruger denne afgørende funktion af stemmen som et udtryk for vores helhed og som en undersøgelse af hvor sunde (eller ” sound “) vi er.
Gennem betænksom, kreativ og varieret brug af stemmen, undersøger vi meddelelserne om hvordan vi blokerer eller støtter vores behov. Vi undersøger, hvad der influerer eller forhindrer vores kropsintegritet og vores væren i kontakt med vores naturlige udtryk. Gennem praksis focuserer Vocia vores indre væren, for at understøtte vores mindre hæmmede og mere kraftfulde realisation i verden. Klienten undersøger f.eks. i en ærlig “Voice Inquiry”: Tør og vil jeg virkelig risikere at blive hørt?” 

– citat: Stéphano Sabetti, Life Energy Process